De betaling bij mij heb ik als volgt berekend: in een jaar tijd zijn er gemiddeld ongeveer 36 lessen. (52 weken min de vakanties, en min uitvallende lessen door ziekte, feestjes, vakanties buiten het seizoen, etc.)
36  x 12 euro = 432 euro. Is per maand 36 euro, als je het agendeert per maand, dus ook in de vakantiemaanden. Graag op de 1e (eerste) van elke maand overmaken op NL97INGB0007336130 t.n.v. C.L.M. Janssen.

Voor volwassenen (vanaf 21 jaar) is het maandbedrag € 45,-

Kom je een keer per twee weken, dan tel ik op 20 lessen per jaar, en wordt het maandbedrag € 20,=  (vanaf 21 jaar € 25,-)
Voor lessen met zijn tweeën (samen 30 minuten) wordt het bedrag 21 euro per persoon per maand (vanaf 21 jaar € 25,50)

De eerste betaling van het schooljaar is op 1 september, de laatste op 1 augustus. 
In augustus kijk ik dan na hoeveel lessen er daadwerkelijk zijn geweest en wordt het verschil verrekend. Zo heb je er het minste werk mee: 1 keer agenderen en dat gewoon door laten lopen tot je ooit stopt met de gitaarlessen.
Ik stuur geen facturen. Scheelt mij werk, en de leerling dus geld...

Let op: de betaling is berekend op 36 lessen per jaar. Als je ELKE les komt, zijn er dat ongeveer 42 per jaar, en zul je dus bij moeten betalen! Kom je - bijvoorbeeld wegens corona - een tijdje niet, dan krijg je in augustus nog wat terug. 
Als je ergens midden in het schooljaar stopt, stop dan niet meteen de betaling, want die is vaak achteraf. Wacht op mijn eindafrekening.
Voorbeeld: in september betaal je voor 3 lessen, maar je krijgt er vier, en je hebt er waarschijnlijk in augustus ook al een gehad. Enzovoort....   in juli en augustus zijn er weinig lessen. Om de betaling te spreiden is het totale jaarbedrag gedeeld door het aantal maanden.