Anderhalve-meter-gitaarles.

Hoe kan ik hier thuis de anderhalve meter afstand regel zoveel mogelijk naleven?

De leerling gaat op de stoel tegenover die van mij zitten. Mijn (handy)man Henk heeft een plexiglazen plaat van een meter bij een meter boven op de tafel gemaakt, tussen mij en de leerling in. Zodat we elkaars adem niet rechtstreeks inademen.

Deze plexiglazen plaat is in september op zolder gezet. Hopelijk istie niet meer nodig….

Als je bij mij aanbelt, doe ik de deur voor je open, en loop meteen naar boven, naar de leskamer.
Wacht even met naar binnen komen, doe de voordeur achter je dicht, en loop dan achter me aan de trap op. Op deze manier houden we afstand. Na de les ga jij eerst naar beneden, ik volg enkele meters later. 

Breng je eigen stemapparaat (of telefoon met stem-app) mee, en stem zelf je gitaar. Voor degene die dat nog niet kan: dat gaan we in de eerstvolgende les leren. Het is handig als je thuis je gitaar al stemt, dan hoef je hier alleen nog even te checken of er niets aan de stemming veranderd is. Bijvoorbeeld door de gitaar in en uit de hoes te halen. 

Als er twee leerlingen achter elkaar les hebben, dan wil ik mijn dochter Rickie’s slaapkamer (de deur tegenover die van de leskamer) als een soort wachtkamer gaan gebruiken. De tweede leerling belt aan, ik doe de voordeur open en loop meteen weer naar boven. De leerling loopt even na mij de trap op en gaat Rickie’s kamer binnen. Ga daar even zitten. Laat de deur maar open. Eventueel kun je je gitaar al uit de hoes of koffer halen en alvast de stemming checken. Intussen ruimt leerling 1 zijn gitaar en boeken op en gaat naar beneden. Dan pas komt leerling 2 naar binnen. Zodat die twee elkaar niet tegenkomen. 


Lessen aan twee leerlingen tegelijk (uit een gezin): de stoel die normaal aan de kop van de tafel staat, zet ik nu naast de andere stoel. Ga dan naast elkaar zitten. Ouders: één (groot)ouder mag meekomen.

Ben je ziek, of een beetje ziek, of heeft een van je huisgenoten corona-verschijnselen: zeg dan de les af en kom pas weer als je helemaal genezen bent.
Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat de wereld weer een beetje normaal wordt. En dat we weer samen muziek kunnen maken!
Corona zal nog een hele poos onder ons zijn.... maar we willen wel doorgaan met ons leven! 
Samen moet het ons lukken! Muziek brengt troost! Blijf spelen!